all good things are wild and free (thoreau​)

camera: Yashica635
film: Kodak Portra 400 
double expo

Gamta, sukūrusi jį, davė jam tvirtą kūną ir pasitenkinimą žmonėmis – kad nugyventų visus jam skirtus metus kaip vaikas. Jis buvo toks nuoširdus ir neužterštas, kad nežinotum, kaip jį pristatyti žmonėms, – tas pats, kaip norėtum pristatyti savo kaimynui švilpiką. Kiekvienas turi jį pažinti pats.

H. D. Toro (Voldenas, arba gyvenimas miške)

CAMERA
Yashica 635
FILM
Kodak Portra 400, 120 Film